YIN - YANG    יין ויאנג

 

יין ויאנג- בריאות מול מחלה בחיות מחמד

יין ויאנג, הם חלק בלתי נפרד מהתרבות הסינית, וכך גם היה במשך אלפי שנים. זו דרך ייחודית של הסינים להגדיר תפיסה של יסודות עמוקים כביטוי ליקום הגדול.

יין ויאנג הם שני כוחות הקשורים זה בזה, בלעדיים זה לזה ויוצרים ביחד איזון, הרמוניה ובריאות. חוסר איזון שלהם מצביע על מחלה.

בספר הקיסר הצהוב נכתב: "עיקרון היין והיאנג הינו הבסיס ליקום. זהו העיקרון של כל הבריאה, הוא מביא את השינוי להורות, והוא המקור לחיים או מוות".

התיאוריה מתבססת על כך שהכל מכיל יין ויאנג. הן שתי אנרגיות הפוכות אך משלימות זו את זו.

מה זה אומר?

למרות שהם שונים לחלוטין, בתכונות האינדיבידואליות שלהם ובטבעם, הם תלויים זה בזה.

יין ויאנג אינם יכולים להתקיים ללא האחר. הם לעולם אינם נפרדים. לדוגמה, לילה ויום יוצרים זוג יין-יאנג. (הלילה הוא יין והיום הוא יאנג) הלילה נראה שונה מאוד מאשר היום, אבל זה בלתי אפשרי להיות אחד ללא השני. שניהם יוצרים שלמות שלמה.

האידיאל התיאורתי כביכול אומר איזון מוחלט, אך מדברים במונחים יחסיים. לא קיים איזון סטטי 50-50. אפילו יאנג קיצוני מכיל זרע של יין והפוך.  יין ויאנג הם תמיד במערכת יחסים דינמית. כאשר שני דברים מאוזנים, הם שווים אבל עדיין נפרדים.

יין יכול להפוך ליאנג בתנאים מסוימים. יין משתנה כל הזמן לתוך יאנג ובחזרה אל יין שוב. ניתן לראות שינויים אלו בארבע העונות, ואת השינויים המתרחשים במהלך יום אחד (מחזור של 24 שעות), משמעות הדבר היא שיש זרימה דינמית שמתרחשת באופן אוטומטי המתמשך ומאזן את האנרגיות הללו.

​​יין ויאנג = "סמל השלמות"

מערכת יחסים בלתי ניתנת להפרדה זו מתבטאת בסמל היין-יאנג. הנקודות הקטנות בכל אחת משתי האנרגיות (המיוצגות על ידי שחור ולבן) מסמלות כי תמיד יש זרע של יין (נקודה שחורה) בתוך יאנג (נקודה לבנה) ולהיפך. בכל נקודה שחוצים את הקוטר של המעגל כולו, כל חצי תמיד מכיל כמה יין וכמה יאנג.

במערכת יחסים של הרמוניה, שתי האנרגיות מתמזגות לשלמות אחת שלמה, כפי שהיא מגולמת באופן מושלם בסמל היין-יאנג המתערבל.

על פי העקרונות הכלליים של תורת היין ויאנג, ישנם ארבעה דפוסים כלליים של חוסר הרמוניה:

עודף יין / מלא קור

עודף יאנג / מלא חום

חוסר יין / חום ריק

חוסר יאנג / קור ריק

כאשר יין יאנג נמצאים באיזון דינמי ובהרמוניה, אין סימפטומים. כאשר הם יוצאים מאיזון, עולים סימפטומים בהתאם.

מנקודת מבט קלינית התיאוריה של יין ויאנג מסייע לקבוע את הגורמים המכריעים המעורבים במצב מסוים.

כאשר הבעיות מופיעות או מחמירות במהלך הערב, נדודי שינה וחוסר שקט בלילה, הן בדרך כלל ייקושרו לאנרגיה היינית. כאשר התסמינים מתרחשים במהלך היום, הם ייקושרו לאנרגיית היאנג.

במונחים של בריאות חיית המחמד שלך, אם היא בריאה, שמחה, ומתנהגת באופן נורמלי זה אומר שהכל פשוט זורם ומתנועע בצורה חלקה, בהרמוניה.